Vi leverer produkter av høy kvalitet

content_photo

KVALITETSSIKRING

KONSEKVENT

I motsetning til andre oversettingsbyråer har ikke Global Translations en fast ‘gruppe’ med oversettere i hvert språk der hvert prosjekt bare blir gitt til den som har ledig kapasitet

Gjennom et omfattende system gir vi prosjektene til utvalgte oversettere eller team, knyttet opp til hver kunde, slik at de kjenner kundens profil og stil. Dette sørger for konsekvent oversetting gjennom at oversetterne får en unik kjennskap til kunden

GLOBAL TRANSLATIONS’ SYSTEM

Global Translations bruker et system som lagrer kundenes tekster i en sentral database, og med avanserte filbehandling unngår man at den samme teksten oversettes på nytt

AVKASTNING PÅ INVESTERINGER (ROI)

Vi tilbyr besparelser som kundene tjener på – de fleste av våre kunder har spart så mye som 85 % etter å ha samarbeidet med oss i kun seks måneder

EKSPERTER PÅ LOKALISERING

Global Translations oversetter ikke teksten direkte; den lokaliseres

Teksten vil ikke fremstå som en oversatt tekst. Det vil virke som den ble skrevet i målspråket; med naturlig ordvalg, riktig setningsoppbygging, god flyt og tilpasning til målgruppen

Oversetterne er basert i hjemlandene og følger godt med på den språklige utviklingen på stedet slik at tekstene aldri virker utdaterte. Slik er det ikke alltid for oversettere som har flyttet utenlands

Visste du for eksempel at man la til 5000 nye ord i Oxford English Dictionary i Storbritannia i fjor? Tenk hvor raskt språket kan virke gammelt og umoderne om man ikke følger med på utviklingen…

KVALITETSKONTROLL

Redaktørene går nøye gjennom tekstene, gjør korrektur og sjekker alle detaljer før tekstene leveres. Det innebærer at kundene kan være trygge på at tekstene er klare til å publiseres med det samme

Vi har et omfattende system for kvalitetssikring og rapportering som, kombinert med kontakten mellom kunder og lingvister, sørger for at vi alltid leverer lokaliserte tekster av god kvalitet tilpasset kundens profil

TIDSFRISTER

Global Translations, som søsterselskapet Global Listings, vet at oversettelser som ikke leveres i tide ikke trenger å leveres i det hele tatt

Vi overholder alltid tidsfristene

ET BREDT UTVALG AV TJENESTER

Det er ikke alle kundene som bare vil ha en oversettelse…

Iblant har de en tekst som har blitt oversatt tidligere, og nå ønsker de en ekspertvurdering

Andre ganger vet de at teksten ikke er god nok, og da trenger de hjelp av en dyktig lingvist for å rette opp i dette

Uansett behov så kan Global Translations tilby en lingvist som passer perfekt til oppgaven

Global Translations garanterer:

• Godt utdannede og dyktige oversettere
• Lokalisering i henhold til land & språk
• Spesialister på hvert sitt felt

HVA MARKEDET SIER OM OSS